Biến vỏ chai thành những dụng cụ cực kỳ thú vị

Một chiếc vỏ chai bạn thường làm gì khi đã dùng xong. Thường chúng ta sẽ quẳng vào sọt rác. Nhưng hãy xem những hình ảnh dười đy bạn sẽ thay đổi suy nghĩ

vỏ chai làm chậu trồng hoa

 

Biến vỏ chai thành chậu trồng cây cảnh

vỏ chai thành giá đựng đồ trang sức

Với vỏ chai bạn cũng có thể biến nó thành giá đựng đồ trang sức

vỏ chai thành chậu trồng hoa dễ thương1

vỏ chai thành chậu trồng hoa dễ thương
vỏ chai thành chậu trồng hoa dễ thương2

Và những chậu trồng hoa cực kỳ dễ thương

dít chai thành đồ trang chí

 

Vỏ trai trở thành một vật trang trí cho không gian của bạn