Xem thêm 78 bình luận
Xem thêm 11 bình luận

14 Replies to “Cách phân biệt Son Shu Uemura hàng fake và hàng Auth đơn giản nhất? — Nga Bé”

Xem thêm 11 bình luận

32 Replies to “Son peri’s ink velvet fake hay auth? — Trang Nguyễn”

Xem thêm 29 bình luận