Da hỗn hợp thiên khô nên dùng Serum Dr.WU nồng độ 6% hay 18%?

Có ai sử dụng serum drwu mandelic acid chưa ạ. Và nồng độ 6% vs 18% đối với da hỗn hợp thiên khô , mụn và lcl to như e nên dùng ở nồng độ nào ạ.

Da hỗn hợp thiên khô nên dùng Serum Dr.WU nồng độ 6% hay 18%?
, ,