Ingredient: Amodimethicone

Chi tiết thành phần: Một loại dimethicone (silicone), được sử dụng trong mĩ phẩm như chất điều hòa và bảo vệ da. Chấy này được các chuyên gia của CIR an toàn với con người trong việc sử dụng làm mĩ phẩm.
—————
Chức năng:
+ Silicone
EWG: 1