Ingredient: Amyl Cinnamal

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Gây kích ứng
+ Chất tạo hương
EWG: 7