Ingredient: Beta-carotene

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Tốt cho da khô
EWG: 2