Ingredient: Cinnamyl Alcohol

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Chất tạo hương
+ Gây kích ứng
EWG: 7