Ingredient: Cyclotetrasiloxane

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 5