Ingredient: Cymbopogon Martini Oil

Chi tiết thành phần: Tinh dầu chiết xuất sả lá rộng, chứa một số thành phần có hương thơm, được bổ sung vào một số sản phẩm chăm sóc cá nhân để tạo hương. Thành phần này được EWG xếp vào nhóm an toàn.
—————
Chức năng:
+ Chất tạo hương
EWG: 1