Ingredient: D&C Yellow No 5 Aluminum Lake

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Gây kích ứng
EWG: null