Ingredient: Dipotassium Phosphate

Chi tiết thành phần: Dipotassium phosphate là một muối vô cơ, có tác dụng ổn định pH của sản phẩm. Theo CIR, thành phần này nhìn chung an toàn với làn da, dù có thể gây kích ứng nhẹ nếu tiếp xúc với hàm lượng lớn, lâu dài.
—————
Chức năng:
+ Chất điều chỉnh pH
EWG: 1