Ingredient: Hydrated Silica

Chi tiết thành phần: Chất mài mòn, chất làm mờ đục
—————
EWG: 1