Ingredient: Hydrogenated Lanolin

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1