Ingredient: Hydrogenated Palm Oil

Chi tiết thành phần: Dầu Palm Oil, Oil Palm Kernel Oil, Hydrogenated Palm Oil và Hydrogenated Palm Kernel Oil chủ yếu được sử dụng như một chất dưỡng da – chất giữ ẩm, trong khi Hydrogenated Palm Oil cũng có thể được sử dụng như một chất tăng độ nhớt – không chứa nước.
—————
EWG: 2