Ingredient: Hydrolyzed Corn Starch

Chi tiết thành phần: Chất hấp thụ, chất kết dính, chất dưỡng da – chất dưỡng ẩm, chất giữ ẩm, chất bảo vệ da, chất làm sạch, chất tăng độ nhớt
—————
EWG: 1