Ingredient: Isobutane

Chi tiết thành phần: Là một chất dễ bay hơi có nguồn gốc từ dầu mỏ và khí tự nhiên. Những thành phần này được sử dụng thay thế cho chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc khí nén CFC trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, và một số đã được chứng minh là có tác động tiêu cực đến môi trường.
—————
EWG: 7