Ingredient: PEG-12 Dimethicone

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Silicone
Chú ý:
+ A10: Nhóm PEG: Trong trường hợp nuốt phải, có thể gây trở ngại chức năng thận và gan. Đồng thời, đây cũng là chất được biết đến có thể gây ra dị ứng
EWG: 3