Ingredient: PEG-150 Stearate

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 3