Ingredient: PEG-400

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Gây kích ứng
EWG: 3