Ingredient: Poloxamer 338

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 2