Ingredient: Polyester-3

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1