Ingredient: Polyglyceryl-3 Beeswax

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1