Ingredient: Polyquaternium-72

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1