Ingredient: Polysorbate 40

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 3