Ingredient: Styrax Benzoin Gum

Chi tiết thành phần: Nhựa cánh kiến, có nhiều ứng dụng quan trọng như tạo hương, tạo màng, tạo màu, điều hòa da. Theo Environment Canada Domestic Substance List, thành phần này không độc hại đối với cơ thể.
—————
EWG: 1