Ingredient: Tocopheryl Acetate

Chi tiết thành phần: Hoạt động như một chất chống oxy hóa
—————
EWG: 3