Ingredient: VP/Eicosene Copolymer

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1