Ingredient: VP/Hexadecene Copolymer

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1