Mặt nạ, Review

Mặt Nạ Đất Sét Aztec Secret Indian Healing Clay Cho Da Mụn

Mặt Nạ Đất Sét Aztec Secret Indian Healing Clay, 454g. Hiện tại mặt e đang bị mụn nên muốn sd mặt nạ đất sét
Ai đã từng dùng mặt nạ hãng này rồi có thể cho e ý kiến được k ạ. e cảm ơn 😍

Mặt Nạ Đất Sét Aztec Secret Indian Healing Clay Cho Da Mụn
Mặt Nạ Đất Sét Aztec Secret Indian Healing Clay Cho Da Mụn
, ,