Xem thêm 11 bình luận
Xem thêm 34 bình luận

246 Trả lời “Mụn ẩn – nguyên ngân, biểu hiện và cách khắc phục — Phạm Diệu Hiền”

Xem thêm 243 bình luận

30 Trả lời “[REVIEW] Mặt nạ đất sét Bentonite nguyên chất (Bentonite Clay Mask) — Nhien Pham”

Xem thêm 27 bình luận

131 Trả lời “BHA của Paula’s Choice – Hết mụn ẩn sau 3 tháng kiên trì — Nguyễn Phương Hằng”

Xem thêm 128 bình luận

39 Trả lời “Review: #BHA #Skin #Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant #Paulaschoice Part 2… — Tường Vy”

Xem thêm 36 bình luận