Review, Son môi

So sánh Son Too Cool For School và Son Peripera Peri’s Ink Velvet

Đã ai dùng 2 son too cool for school vs INK của peripera này chưa? Cho e hóng tí review với ạ :3 liệu swatch có lên đc màu như web ko?

So sánh Son Too Cool For School và Son Peripera Peri's Ink Velvet
So sánh Son Too Cool For School và Son Peripera Peri's Ink Velvet
,