Trả lời

10 Trả lời “Có ai đã từng phi kim trị mụn ẩn và trị sẹo không ạ? Cho… — Cáo Shippou”