Trả lời

26 Replies to “Da mình bị mụn từ lúc học cấp 2 , đi… — Chi Bi”