Trả lời

23 Replies to “Mn ơi giúp e với tự nhiên e bị mọc mấy cái mụn trắng này… — Nhật Nhật”