Trả lời

21 Replies to “Cách phân biệt Pad Sephora hàng fake và hàng auth — HaPi Hapi”

  1. Khải Giang Chân Ái says: Ôi mk mua trên medau 1 lần bị dính srm innisfree hàng fake chừa luôn shop cứ bảo là hàg auth nhưng mk chắc cha n là fake khác xa srm mk mua trước