Trả lời

21 Trả lời “Ngày mình mua nó là mặt mình bị mấy vệt thâm ngay mặt do mụn… — Mie Mie”