Trả lời

32 Replies to “Son peri’s ink velvet fake hay auth? — Trang Nguyễn”

  1. Võ Cẩm Uyên says: đầu cọ thẳng đuột z là fake nhé! son chuẩn đầu cọ hơi cong, lên màu rất chuẩn: màu 2,5,15 là đẹp nhất