Thẻ: dầu gội trẻ em

  • {Review} Dầu gội Johnson’s Baby Toptotoe

    Có nhiều người hỏi tớ sao không mua cái khác mà dùng ? Bé bỏng gì nữa đâu ? Đúng là vậy, lớn tướng rồi và cũng chẳng phải không thể dùng sản phẩm nào khác nhưng tớ vẫn mua đi mua lại Johnson Baby như một thói quen khó bỏ. Chính xác là không muốn…