Thẻ: fb-1817205968528954

  • [REVIEW] Kem dưỡng ẩm Cure water treament

    Hôm trước nhờ review của bạn Thảo mà e mua đc kem dưỡng ẩm ưng ý nhất từ trc tới giờ trừ Skii ra 😆😆Đó chính là kem dưỡng ẩm Cure water treament skin cream.