Thẻ: fb-852889981576308

  • Phục hồi tóc hư tổn với Argan Hair Oil

    Xin chào mấy chị. Kể lể 1 chút về tình trạng tóc ngày xửa ngày xưa của mình, ngày đó mình trẩu tre nhuộm tóc, bấm phồng chân tóc liên miên như con điên. Dẫn đến điều không nói mà ai cũng biết đó là khô xơ, chẻ ngọn (ghê đến nỗi cứ 10 sợi…