Thẻ: huxley

  • Huxley Oil Light And More có đáng mua hay không?

    Mình sẽ đưa ra nhận xét từ bản thân, đứa cực kỳ thích dùng facial oil để khóa ẩm, đều đặn ngày 2 bữa, dù bỏ kem dưỡng chứ không thể bỏ oil liệu có nên mua em  Huxley Oil Light And More hay không?