Thẻ: kem tẩy trang clean

  • Review kem tẩy trang Clean It Zero Resveratrol tạm ổn

    Lâu lâu không làm bài review. Hôm này xin mạt phép review về kem tẩy trang clean it zero. Mình là một đứa không ham mấy sản phẩm tẩy trang cho lắm. Nhưng tình cớ có đứa bạn nó cho nên dùng tạm. Hôm nay làm bài đánh giá cho vui :)).