Thẻ: mụn

  • Ăn gì giúp ngừa mụn mọc trước ngày sinh lý?

    Có rất nhiều người bình thường không bị mọc mụn nhưng vào trước ngày sinh lý thì lại bị mọc đầy lên như một báo hiệu sắp đến ngày. Nếu bị ít một hai chỗ thì không phải nói gì nhưng bị nổi đầy mặt, mất thẩm mỹ, rồi phải dùng phấn hay kem che…