Thẻ: son charlotte

  • {Review} Son Charlotte Tilbury tình yêu vô bờ bến :3

    Son Charlotte Tilbury là dòng son High-end mình tâm đắc nhất khi thưởng thức, mình quánh giá em í còn thích hơn cả TF , em í tuyệt vời và thuyết phục mình từ hình thức cho đến chất lượng, màu sắc hoàn toàn.