Thẻ: vichy

  • {Review} Mặt nạ Quenching Mineral Mask của VICHY

    Vichy không phải là thương hiệu mà mình hay dùng vì mình cảm thấy các sản phẩm của Vichy phù hợp với các bạn trẻ dưới 30 hơn, còn mình thì đã trên 30 rồi. Nhưng do hay đi spa massage mặt ở Vichy (vì tiện đường), nên mình cũng có mua vài sản phẩm…