[Tổng hợp] Kem lót kiềm dầu và che lỗ chân lông tốt

Lập topic kem lót nhé. Mọi ng comment primer high end nào kiềm dầu cực tốt đi, che lỗ chân lông nữa. T đã dùng qua, benefit, baby skin, maybeline. Ai cần gì cứ hỏi nhé. Mọi ng đang dùng gì?

PS: Nhớ tham gia group Cộng Đồng Skincare - Reviews để được update nhiều hơn nhé 😉

,